Privacy policy

HelloChair respecteert jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk en in lijn met de geldende regelgeving in Nederland. We gebruiken de gegevens om je bestellingen soepel te laten verlopen. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en stellen de gegevens alleen ter beschikking aan partners van HelloChair die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Je hebt altijd recht op inzage van je gegevens en houdt de controle daarop door ze te kunnen wijzigen. Voor het opvragen of wijzigen van je gegevens kun je een e-mail sturen naar klantenservice@hellochair.nl

Privacyverklaring HelloChair B.V. 28 juli 2020

Via onze winkel en webwinkel worden privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens verwerkt. We doen er dan ook alles aan om die gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen.

Bij de verwerking houdt HelloChair zich aan de eisen die de privacywetgeving (GDPR) stelt. Dat betekent dat we bijvoorbeeld:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst expliciet toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming nodig is;
 • beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partners die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

HelloChair B.V. is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de winkel in Culemborg en webwinkel www.hellochair.nl

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestelling en verstrekking aan derden

Wanneer je bij ons als consument of bedrijf een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij geven je persoonsgegevens aan onze bezorgerpartner(s) om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over de betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Daarnaast zijn er diverse andere partners die in bepaalde gevallen inzage kunnen krijgen in jouw gegevens zoals accountants, IT-dienstverleners, marketingorganisaties en andere voor (web)winkels benodigde service-organisaties.

Hiervoor gebruiken we je e-mailadres, ip-adres telefoonnummer, factuuradres, geslacht, naw-gegevens, betaalgegevens, geboortedatum en orderhistorie. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot de bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht van 15 jaar.

Nieuwsbrief en contactformulier

HelloChair biedt een nieuwsbrief die informatie over onze producten of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Je e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden de resultaten van de e-mails die wij verzenden aan personen gemeten. Hierbij maken wij gebruik van een tracking pixel in de nieuwsbrieven. Wij willen hiermee relevant blijven voor onze klanten en voorkomen dat we onnodige e-mails verzenden. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Marketing en reclame
Wij willen graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij via o.a. e-mail, whatsapp, social media en post. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat daartoe een afmeldlink.

Cookies
Een cookie is een klein stukje informatie dat door je browser wordt opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om je te herkennen bij een eventueel volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de jouw wensen. Onze cookies geven dus informatie over het gedrag van websitebezoekers. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Flinders geen cookies ontvangt. Lees voor meer informatie ook ons cookiebeleid.

Statistieken en Google Analytics
Wij houden middels Google Analytics statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Jan-Noud Hutten en is bereikbaar per e-mail en telefoon: jannoud.hutten@hellochair.nl en 0345-228740.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van een andere persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen
  Als je vindt dat HelloChair niet op de juiste manier dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens
  HelloChair B.V.
  Markt 46
  4101 BZ Culemborg
  klantenservice@hellochair.nl